Version 1.1.1

1. Over Heave

“Heave” is de handelsnaam van eenmanszaak Maarten Van Herendael, zetel te Frankrijklei 138 box 5, 2000 Antwerpen (Belgium), ondernemingsnummer 0647.548.937.

Het doel van Heave is het ontwerpen en coderen van websites, het ontwerpen van merken en merkidentiteiten, het hosten van websites, het verlenen van marketing en marketing gerelateerde diensten, het verlenen van advies inzake digitale strategie, merkidentiteit en meer algemeen ook het aanbieden van computerconsultancy-activiteiten.

Heave is als woordmerk en beeldmerk ingeschreven in het BOIP Merkenregister (nr. 1425947 & nr. 1425952).

2. Contactgegevens

  • Heave
  • +32 (0)479 74 68 49
  • hello@heave.be
  • BTW BE 0647.548.937

1. About Heave

“Heave” is the trade name of Maarten Van Herendael, company address Frankrijklei 138 box 5, 2000 Antwerpen (Belgium), Crossroads Bank for Enterprises 0647.548.937.

Heave's goal is to design and code websites, design brands and brand identities, host client websites, provide marketing and marketing related services, provide advice on digital strategy, brand identity and more generally also provide computer consulting services.

Heave is registered as a word mark and figurative mark in the BOIP Trademark Register (No. 1425947 & No. 1425952).

2. Contact details

  • Heave
  • +32 (0)479 74 68 49
  • hello@heave.be
  • Tax number BE 0647.548.937