Wettelijke informatie

Je vraagt je misschien af: "Wie of wat is 'Heave' eigenlijk?".

Goed dat ik die vraag geanticipeerd heb.

Wie of wat is Heave?

Heave is een Besloten Vennootschap (BV) geregistreerd in de Belgische Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0773.996.256 en is gevestigd te Frankrijklei 138-5, 2000 Antwerpen (België).

Heave is een Benelux woordmerk en beeldmerk. Je kan beide registraties terugvinden in het Merkenregister van het BBIE (nr. 1425947 & nr. 1425952).

Wat doet Heave?

Wij maken websites die niet sucken. Dat had je ondertussen waarschijnlijk wel al door ;-). Dat omvat onder andere de volgende diensten:

  • Digitale strategie
  • Webdesign
  • Webontwikkeling
  • Websites maken
  • Analytics & optimalisatie
  • SEO optimalisatie

Hoe kom ik in contact met Heave?

Heb je vragen, opmerkingen of commentaar? We horen graag van je: